Innovatia 8.3

Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades - Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

Universidade de Santiago de Compostela

Menú

Referente

Teresa, Pedrosa Silva

Presidenta

Empresa
ZONA FRANCA DE VIGO
Sector
Administración y Gestión
Áreas de conocimiento
Administración
Universidad
Universidad de Santiago de Compostela
Biografía
Foi inspectora da Inspección de Traballo e Seguridade Social entre 1991 e 1995 e entre 2002 e 2003. Entre 1992 e 1994 foi xefa do equipo de inspección no Campo de Gibraltar. De 1997 a 2002 foi presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais. Amais, dirixiu a Revista Galega de Dereito Social. En febreiro de 2012 foi designada Delegada Especial do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo.
Patentes
Licenciada en Derecho